Etusivu

 

Yhdistyksestä

 

Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys ry perustettiin vuonna 2011. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Naantalin vanhan kaupungin asukkaiden yhteistyötä, edistää asukkaiden viihtyvyyttä sekä vaalia kulttuuriperintöä ja rakennuskannan ja ympäristön säilymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • osallistua vanhaa kaupunkia koskevaan suunnitteluun, tehdäselvityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

  • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä

  • harjoittaa tiedotus- ja koulutustoimintaa

  •  järjestää vanhan kaupungin asukkaiden yhteisiä vapaa-ajan tilaisuuksia

  • ylläpitää tietopankkia rakennusten korjaamisesta ja ylläpidosta

  • toimia yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyys ei edellytä asumista tai toimipaikkaa Naantalin vanhassa kaupungissa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Vuotuinen jäsenmaksu on 15 eur/henkilö. Tilinumero: FI9843090010220523


 

Ajankohtaista

 

Tiedote 30.12.2021                                                                            

Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys ry

 

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 3.2.2020 pitämässään kokouksessa 
enemmistön äänin tehdä Kailon saarta koskeva asemakaavamuutos, perustuen Muumimaailman kanssa vuonna 2017 tehtyyn sopimukseen saaren alueen käytöstä. Muutoksen myötä vapaassa käytössä olevat hiekkaranta, nuotiopaikka, tenniskenttä sekä luontopolut tulevat Muumimaailman liiketoiminnan osaksi.

Lautakunnat olivat esittäneet alueen käyttöä siten, että hiekkarannan 
pienempi osa ja nuotiopaikka voisivat jäädä edelleen sekä Muumimaailman 
asiakkaiden, että muiden saaressa ulkoilevien yhteiskäyttöön. Myös 
nuotiopaikan säilymistä ja Kailossa jo olevan saunan varmistamista 
asukkaiden käyttöön esitettiin. Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys 
ry toimitti keväällä 2020 hallinto-oikeudelle muutoksenhaun, jonka 
pyrkimyksenä oli vapaan alueen osan käytön jatkuminen. Hallinto-oikeus 
on 20.12.2021 tekemällään päätöksellä hylännyt muutoksenhaun.

 

Tehty valitus ei tuottanut toivottua tulosta. Naantalin Vanhankaupungin Asukasyhdistys pyrkii jatkossakin edistämään Naantalin ja erityisesti Vanhankaupungin viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia. Siinä työssä yhdistys toivoo yhteistyötä myös Naantalin kaupungin merkittävällä tuella kehittyneen ja laajentuneen Muumimaailman kanssa.

 


 

 

Yhdistyksen logon ovat suunnitelleet kuvataiteilijat Kristiina Turtonen ja Paul Brück

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Mitkä ovat sinua eniten kiinnostavimmat toimintamuodot?

Korjausrakentamisen neuvonta ja saatavilla oleva tuki 
16% 16% 
Esitelmä- ja kulttuuritapahtumat 
0% 0% 
Mielipiteeni huomiointi kaavoitusta ja rakentamista koskevissa päätöksissä 
33% 33% 
Vaikuttaminen liikennettä ja turvallisuutta koskevissa asioissa 
33% 33% 
Yhteisölliset tapahtumat, piknikit, juhlat 
0% 0% 
Vanhankaupungin miljöön säilyttäminen ja kehittäminen 
16% 16% 
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Rekisteriseloste: Naantalin Vanhankaupungin asukasyhdistys noudattaa jäsentietojen käsittelyssä voimassa olevaa Henkilötietolakia 22.4.1999/523. Henkilörekisterin pitäjänä toimii hallituksen valitsema jäsensihteeri. Lisätietoja yhdistyksen puheenjohtajalta.